Dersom du ønsker å angre på et kjøp foretatt på www.Gloriafabel.com, er det angrerettloven som gjelder og regulerer rettighetene til kjøper og selger.

Ved spørsmål eller usikkerhet rundt andrerett, gjerne kontakt oss på telefon 404 700 51, eller e-post contact@gloriafabel.com.

Om du ønsker å benytte deg av 14-dagers angrerett, les under for hva du skal gjøre i ditt tilfelle.

Generelt

Noen viktige punkter fra angrerettsloven:

  • Angreretten betinger at kunde bærer kostnadene selv (jf. Angrerettloven § 8, punkt i). Dersom varene ikke kan returneres med normal post anbefaler vi Posten.no for mer info og gjennomføring av retur av større pakker. Dersom forbrukeren uttrykkelig har valgt en annen type levering enn er dette en kostnad som bæres av kunde(jf. Angrerettloven § 24).
  • Angreretten betinger at melding er gitt selger innen 14 dager etter at leveransen er mottatt.(jf. Angrerettloven § 21). Forbrukeren skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding om angrerett er blitt gitt, sende varene tilbake.(jf. Ang Angreretten § 25)
  • Angreretten gir næringsdrivende rett til å belaste kunde om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon. (jf. Ang Angreretten § 25).
  • Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.(jf Angrerettloven § 1).
  • Angrerettloven gjelder ikke for salg varer når den samlede kontraktssummen, inkludert frakt- og tilleggskostnader som forbrukeren skal betale, er 300 kr eller mindre. (jf Angrerettloven § 2).

Du har som forbruker rett til å gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt. Likevel får du ikke angret kjøpet på innramming da hver enkelt ramme tilvirkes særskilt for forbrukeren. Det er ikke angrerett på varer som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, dvs. varer som ikke er prefabrikkert, og som fremstilles på grunnlag av forbrukerens individuelle valg eller beslutninger. Da får du angret på kunstverket men ikke rammen (jmf. Kjøpsloven §52)

Gjennomføring av retur

For å benytte deg av returretten din må du foreta en aktiv handling slik at det ikke er noen tvil om at du ønsker å benytte deg av din angrerett.

Om ordren nylig er gjennomført kan du kontakte oss på epost: contact@gloriafabel.com, eller på telefon 404 700 51 og be om at ordren skal slettes. Vi sender deg da en bekreftelse på dette per e-post og tilbakebetaler deg det fulle beløpet. Gjerne behold kopi av e-post for din egen orden og sikkerhet.

Om varen allerede er sendt og du ikke her hentet eller mottat pakken vi du fortsatt enkelt kunne benytte deg av angreretten. Du må fortsatt kontakte oss på e-post: contact@gloriafabel.com, eller på telefon: 404 700 51 og be om at ordren skal slettes. Vi vil dermed sende deg en bekreftelse på dette per e-post. Du behøver da ikke hente pakken. Den vil dermed etter utgått hentefrist returneres til oss. Når ordren kommer tilbake til oss blir du kreditert i sin helhet. Du vil noen dager senere motta en faktura for porto en vei.

Om pakken allerede har blitt hentet eller levert til deg må du også først kontakte oss på e-post: contact@gloriafabel.com, eller på telefon: 404 700 51 og be om at ordren skal slettes. Vi vil da bekrefte eller avkrefte om ordren er innenfor kravene til angrerett. Om du har fått bekreftelse må du fylle ut returskjema som vi sender deg per e-post, eller du kan laste ned returskjema her. Legg ved skjemaet sammen med varene du returnerer og send disse så raskt som mulig via postkontor. Vi opplyser om at forbruker selv må bære kostnadene ved retur. (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Det oppfordres til at Angrerettvarene sendes som registrert pakkepost slik at du kan følge pakken på Posten sine sider slik at du har full oversikt over hvor forsendelsen befinner seg i postens system frem til den ankommer oss.Når vi har mottatt og behandlet din retur vil vi kreditere og tilbakeføre ditt tilgodehavende avhengig av betalingsmåte som er benyttet.

Passiv handling

Dersom du ikke henter ordren og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven § 11 og § 13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Når ordren kommer tilbake som uavhentet vil den bli kreditert i sin helhet og varene lagt tilbake på lager. Vi utsteder deretter egen faktura pålydende porto to veier, pluss uavhentet gebyr pålydende kr. 300, for å dekke våre håndteringskostnader. Dersom ordren er forhåndsbetalt vil vi motregne denne fakturaen mot kredittnotaen og på denne måten redusere tilbakeføringen.

Reklamasjon

Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan kjøper gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser (eks. å holde kjøpesummen tilbake, retting omlevering, prisavslag, heving og erstatning) etter kjøpsloven, jf. kjl. §§30 flg. Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen visse frister. I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspunkt to år etter at kjøper mottok varen. Det må gis melding til selger innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av besvismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Ved reklamasjoner skal tjenesteyter bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiftene til tilbaketransport.

Har du ytterligere spørsmål om reklamasjoner kan du kontakte oss på epost: contact@gloriafabel.com.

Gjennomføring av retur / utfylling av returskjema

Fyll inn ordrenummer, ditt kundenummer og fakturanummeret.
Fyll inn ditt kontonummer dersom du skal ha penger refundert fra oss.
Fyll inn varenummer, antall, varenavn og returkode i skjemaet under «Jeg returnerer».

Dersom grunnen til retur er skade må du fylle inn varenummer, varenavn, returkode og pris i feltet for skademelding på returseddelen. (Husk at du da må legge ved skademelding utfylt av posten eller budfirma) Returner varen til oss i original emballasje sammen med returseddel. Se returinformasjon på skjemaet. Du er selv ansvarlig for returforsendelsen og må betale porto. Dersom det er en reklamasjon vil vi refundere portoutlegget du har hatt om reklamasjonen blir godkjent. NB! send alrdi varer i retur rekommandert eller i postoppkrav.

Når du har gjort dette skal du sende oss en mail slik at vi vet din retur er på vei. Du åpner da mailen med «ordrebekreftelsen» du fikk fra oss og trykker «reply»/»svar» og skriv varenummer, varenavn for den varen du har returnert