Velkommen til min hjemmeside!

 GALLERI SÅINNHUSET

åpner palmesøndag 14. april

kl.12

Åpent i påsken: 12-17

Galleriet ligger like nedenfor klosterruinene

på Tautra og vil ha åpent hver dag fra 11-16 fram til 1.

September.

VELKOMMEN!