Velkommen til min hjemmeside!

 GALLERI SÅINNHUSET

åpner palmesøndag 14. april

kl.12

Galleriet ligger like nedenfor klosterruinene

på Tautra og vil ha åpent søndager i sommersesongen fram til 1.sept.

VELKOMMEN!